Biuletyn Informacji Publicznej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni
http://soswczarnia.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni
758-190-22-96
mazowieckie
ostrołęcki
Czarnia
Czarnia 36
07-431
Brat Zenon Żebrowski
66 uczniów

(29) 7727061

(29) 7727061 wew. 17

sekretariat@soswczarnia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni jest placówką szkolno – wychowawczą dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi np. z autyzmem, porażeniem mózgowym, z dysfunkcjami ruchowymi, itp. W szkole funkcjonuje zespół rewalidacyjno–wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
W skład ośrodka wchodzą:
· Szkoła Podstawowa,
· Gimnazjum,
· Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
· Internat

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00